איתור וחילוץ

במסגרת פרויקטי איתור וחילוץ של חברת מגנוס ברחבי העולם צוותי החילוץ נאלצים לסרוק שטחים נרחבים בזמן קצר, אשר יכולים להכריע את גורל הנעדרים.

בנוסף, החיפוש נעשה באזורים בעלי רמת סיכון גבוהה מאוד כזו המסכנת גם את צוו י החילוץ עצמם.

בשנת 2017 חברת מגנוס יחד עם חברתנו הקימה חטיבת רחפנים ייעודית ובה הוכשרו מטיסי החברה הכשרה מיוחדת למשימות האיתור והחילוץ בעולם. בפעילותנו זו, צוו  החילוץ נתמך בעזרת מטיס הרחפן וזאת ע"י סריקת שטחים גדולים בזמנים קצרים, תוך צמצום סכנה לחיי צוות החילוץ, יכולת חיפוש ביום ובלילה באמצעות אמצעים תרמיים. הממצאים מועברים בזמן אמת לחפ"ק ייעודי אשר מבצע ניתוח לתוצרים ומנחה את הצוות לפעול בהתאם למסקנות העולות מהתוצרים.

פעילות אשר משלבת רחפנים למשימות איתור הינה מכפיל כוח לצוות החילוץ בשטח.

משימות שבהן זמן = חיים

רחפן = מכפיל כוח.

שאלות? דברו איתנו