הדברה - סקסס

מערכת ״סטיקס״ 
 
לראשונה בארץ, מערכת לפיזור חומר סקסס כנגד המזיק : זבוב ים תיכוני.
1. תכנון משימה מראש (ניהול משימה ובקרה על נתיב מתוכנן אוטומטי).
2. כושר נשיאה של 10 ליטר בכל גיחה.
3. מערכת מכ״מ למניעת התנגשויות בעצמים.

בואו נדבר