מיגור מכרסמים

עם התפתחות טכנולוגיית הרחפנים, נפתח חלון הזדמנויות ליצירת פריצות דרך מבוססי רחפנים בתחום החקלאות בהתמודדות עם מזיקים שונים. עד היום השימוש בחומר נגד מזיקים היה לא מידתי ונעשה באופן ידני ובכמות כוח אדם גדולה. חברת ALTA מעמידה פתרונות על גבי רחפנים אשר מביאים להתייעלות בפיזור החומרים, דיוק ברמה גבוהה וחיסכון בכוח אדם. כל אלו מביאים לידי ביטוי באופן ישיר חיסכון עבור הלקוח/החקלאי.

פיזור רעל נגד מכרסמים

עד היום אין יכולת התמודדות יעילה אל מול מכרסמים בשדות אספסת. הפתרונות המוצבים היום לטיפול במכרסמים אלו מביאים לפגיעה קשה בכל השדה, בכמות היבול ובנוסף לכך לא ניתן להשתמש בשיטות השקייה יעילות. שיתוף פעולה בין חברת ״נטפים״ וחברת Alta הוביל ליצירת מערכת המפזרת רעל (ראש 80) באופן מדויק, בהסתמך על אלגוריתם שפותח בחברתנו, בפתחי הכניסה והיציאה של המכרסמים.

הפיתוח כולל 3 שלבים עיקריים: הטסת רחפן לצילום השדה ברזולוציה גבוהה, שימוש במערכת בעלת אלגוריתם לניתוח התמונה ואיתור מחילות המכרסמים, ובשלב האחרון, הטלת רעל ממערכת המפזרת את החומר על המחילות שאותרו.

החברה שלנו לוקחת חלק פעיל בהשתתפות והצגת יכולות בתערוכות מובילות בענף החקלאות כגון: יום פתוח ערבה,אגריטך, ימי עיון, כנסים, הדגמות בשטח ופעילויות נוספות.

בואו נדבר