SPLAT

עם התפתחות טכנולוגיית הרחפנים, נפתח חלון הזדמנויות ליצירת פריצות דרך מבוססי רחפנים בתחום החקלאות בהתמודדות עם מזיקים שונים. עד היום השימוש בחומר נגד מזיקים היה לא מידתי ונעשה באופן ידני ובכמות כוח אדם גדולה. חברת ALTA מעמידה פתרונות על גבי רחפנים אשר מביאים להתייעלות בפיזור החומרים, דיוק ברמה גבוהה וחיסכון בכוח אדם. כל אלו מביאים לידי ביטוי באופן ישיר חיסכון עבור הלקוח/החקלאי.

יישום ספלאט –

מזיק העש תפוח המדומה (FCM) הינו מזיק הסגר אשר הגיע בשנים האחרונות מדרום אפריקה לארץ.

המזיק פוגע לרוב בגידולי פירות הדר וגם נגיעות חלקיות בפרדסים, דינם לפסול את כל הפרדס.

חברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ משווקת חומר ייחודי, פרומון SPLAT, סוג של ריח אשר הנקבה מפרישה כדי עזור לזכר למצוא אותה ובכך להתרבות. הפרומון מפוזר באופן אחיד על כל החלקה ובכך הזכר לא מצליח למצוא את הנקבה ונמנעת ההתרבות על חשבון הפרי.

שיתוף הפעולה בין  חברת ״לוכסמבורג״ וחברת Alta הוביל לשיווק שירות חסר תקדים של יישום (פיזור) הספלאט בשדות חקלאיים מפלטפורמת הרחפן הייחודית.

שם המערכת: ונוס

מערכת שתוכננה ופותחה אצלנו בחברה באופן ייחודי במטרה לפזר באופן אידיאלי את ה-SPLAT בגידולים חקלאיים

המערכת תוכננה לקבל את החומר אשר מגיע בטיובות סטנדרטיות של 250 גרם במטרה לפזר באופן אידיאלי את ה-SPLAT בגידולים חקלאיים

ונוס דור ב'
 

המערכת החדשה מסוגלת לשאת פי 3 מהכמות חומר הקודמת. ונוס דור ב' נושאת קילו וחצי של חומר בכל גיחה, ובכך מאפשרת לנו להגיע להספק פיזור של בין 10 ל30 דונם ברבע שעת טיסה אשר מומרים לבין 500 ל1000 דונם ביום (תלוי בסוג הגידול)

כעת אנו מציעים בלבול מזיקים באמצעות פרומון בלבול לגידולים:
הדרים
שקדים
רימונים
אבוקדו
כרמים
תפוחים
כותנה

בואו נדבר