הדברה מדייקת כנגד מכרסמים

עם התפתחות טכנולוגיית הרחפנים, נפתח חלון הזדמנויות ליצירת פריצות דרך מבוססי רחפנים בתחום החקלאות בהתמודדות עם מזיקים שונים. עד היום השימוש בחומר נגד מזיקים היה לא מידתי ונעשה באופן ידני ובכמות כוח אדם גדולה. חברת ALTA מעמידה פתרונות על גבי רחפנים אשר מביאים להתייעלות בפיזור החומרים, דיוק ברמה גבוהה וחיסכון בכוח אדם. כל אלו מביאים לידי ביטוי באופן ישיר חיסכון עבור הלקוח/החקלאי.

פיזור רעל נגד מכרסמים באמצעות מערכת ״גאיה״

עד היום, לא קיימת שיטה להתמודדות יעילה עם מכרסמים בשדות אספסת. פתרונות הקיימים היום לטיפול למכרסמים אלו, יוצרים בעיות רבות כמו הגברה משנית גם לחיות הבר המסתובבות בשטח וגם לחיות מחמד בחלקות שקרובות לאזורי מגורים. בנוסף לכך עקב הימצאות המכרסמים בשדה, לא ניתן להתקין מערכות השקייה יעילות ומתקדמות אשר יאפשרו להגדיל את הייבול מהשדה. שיתוף פעולה בין, ד״ר יואב מוטרו, אחראי תחום מניעת נזקי חולייתנים וחלזונות ביחידה להגנת הצומח במשרד החקלאות, חברת ״נטפים״,  וחברת ALTA הוביל לפיתוח מערכת פיזור רעל (רוש 80) באופן מדויק, יעיל ואפקטיבי. פיזור הרעל נעשה בנקודות מדוייקות שאותרו בהסתמך על אלגוריתם שפותח בחברתנו, בפתחי הכניסה והיציאה של המכרסמים. בכך כמות השימוש ברעל פוחתת ב95 אחוזים מול השיטה המבוצעת כיום.

הפיתוח כולל 3 שלבים עיקריים: הטסת רחפן לצילום השדה ברזולוציה גבוהה, שימוש במערכת בעלת אלגוריתם לניתוח התמונה ואיתור מחילות המכרסמים, ובשלב האחרון, הטלת רעל ממערכת המפזרת את החומר על המחילות שאותרו.

החברה שלנו לוקחת חלק פעיל בהשתתפות והצגת יכולות בתערוכות מובילות בענף החקלאות כגון: יום פתוח ערבה, אגריטק, ימי עיון, כנסים, הדגמות בשטח ופעילויות נוספות.

בשירות זה ALTA סייעה ל-70 אלף דונם גידולי שדה בשנה האחרונה.

כעת אנו מציעים פיזור מדויק נגד מכרסמים גם לגידולים: חיטה, תירס, סלק, תלתן

בואו נדבר