SPRAY LESS, GROW MORE

ריסוס מדייק

חברת ALTA מפתחת טכנולוגיה המאפשרת ריסוס סלקטיבי של חומרי הדברה בשדות גידול חקלאיים. הטכנולוגיה של ALTA גורמת להפחתה של עד 90% מהיקף השימוש בחומרי הדברה ומצמצמת דרמטית את הזיהום הסביבתי, הנזקים הבריאותיים והעלויות של החקלאים. 

חקלאות מדייקת משלבת בין צרכי החקלאות המודרנית לטכנולוגיות מתקדמות במטרה לייעל תהליכים שונים.

חברת ALTA מפתחת טכנולוגיה המאפשרת ריסוס סלקטיבי של חומרי הדברה בשדות גידול חקלאיים. הטכנולוגיה של ALTA גורמת להפחתה של עד 90% מהיקף השימוש בחומרי הדברה ומצמצמת דרמטית את הזיהום הסביבתי, הנזקים הבריאותיים והעלויות של החקלאים. 

תחילה, רחפני החברה מבצעים גיחות ראשוניות באמצעים מיוחדים על מנת לספק תמונת מצב על השדה. הרחפנים מסוגלים לטוס מעל לאלפי דונמים ביום עבודה. בשלב הבא, החומרים מנותחים על ידי אלגוריתם שהחברה פיתחה, המזהה בצורה מהירה, יעילה ומדויקת את כל אותם הנקודות הפגועות שניזוקו בשטח. לאחר איתור המפגעים הרחפן המרסס מקבל תוכנית משימה מוגדרת וטס בין הנקודות הפגועות בלבד.שכמו כן הוא, ריסוס מדויק. בכל נקודה פגועה מערכת הריסוס מתחילה את הפעולה ומרססת את חומר ההדברה באופן מדויק ויעיל על מנת לחסל את המפגע. מאחר והרחפן נע בין הנקודות הפגועות בלבד, נתיב הטיסה הינו קצר באופן יחסי ומבוצע במהירות גבוהה. כמות החומר המרוססת בשטח הינה מצומצמת להפליא מהגישות הקיימות כיום והחקלאי משלם מחיר אטרקטיבי.


ALTA משלבת בין גורמי הידע המובילים ביותר בענף החקלאות על מנת להיות בחוד החנית של התחום בישראל. השנה התחלנו לעבוד נגד מספר עשבים שוטים בשדות חקלאיים, ביניהם: כשות, עשב בשדות חיטה ועשב בשדות בוטנים

בואו נדבר