ALTA's Blog

טכנולוגיה ישראלית חדשנית ליישום תכשירי פרומון לבילבול עשים בפרדסים ומטעים באמצעות כטב״מ – רחפן

share

תומר רגב ועידו קוגל, חברת ALTA בשיתוף מדריכי שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וחברת לוכסמבורג תעשיות בע"מ.

חברת ALTA הינה החברה הגדולה בישראל בתחום יישום חומרי הדברה בחקלאות באמצעות כלי טיס בלתי מאויש (כטב״מ- רחפן). לחברה רישיון לריסוס באמצעות כטב״מ ממשרד החקלאות ורשות תעופה אזרחית בישראל.

לפני כשנתיים פיתחה החברה את המערכת  ״ונוס״ שנישאת על גבי רחפן ואליה מחוברות שפופרות ספלאט (תוצרת איסקה, ארה"ב), המכילות תכשירי פרומונים שונים המיועדים לבילבול מיני עשים במספר גידולי פירות בארץ. המערכת הותאמה  לפזר באופן אוטומטי כמות מדויקת של תכשיר הפרומון (גם בתואריות שונות של משחה או נוזל), בהתאמה להמלצות החברה למינון התכשיר שיש ליישם על העצים. קצב הפיזור והמהירות נשלטים באופן מלא משלט המטיס.בשנים האחרונות, החברה צברה ניסיון הפעלה מסחרי חסר תקדים בעשרות אלפי דונמים בריסוס וביישום מגוון של חומרי הדברה. 

תצפיות בהיקף נרחב, נערכו במשך שנתיים, לבחינת יעילות היישום באמצעות רחפן, של תכשירי הפרומונים להדברת מיני עשים (בדגש לעש התפוח המדומה) בגידולי פירות שונים בארץ. התצפיות נערכו בשיתוף עם גורמי מקצוע בכירים בשה"מ,  פקחים, מגדלים ואנשי השדה של חברת לוכסמבורג (המשווקת את תכשירי הספלאט). סיום תהליך הרישוי של שיטת היישום באמצעות רחפן מול משרד החקלאות בהיקף מסחרי, מהווה פריצת דרך חסרת תקדים וחדשנית בחקלאות הישראלית.

בעונה ההדרים הנוכחית השיקה  ALTA מערכת משודרגת ומשופרת, הנקראת  ״ונוס-טריו״, הנושאת 3 שפופרות גדולות המכילות 750 גרם ספלאט כל אחת (סה"כ 2.25 ק"ג תכשיר). פיתוח זה איפשר שידרוג  פורץ דרך באופן היישום שמתבטא במהירות רבה יותר של היישום, ביעילות ובשיפור רמת הדיוק של יישום תכשירי הפרומון מהאויר. 

במסגרת מיזם הדברה ידידותית בשקדים, בניהול שה"מ, שנערך בשנים 2018 ו-2019, בחלק מהתצפיות, היישום של הפרומון לבלבול עש החרוב בוצע  ע"י רחפן והשיטה נמצאה יעילה, מהירה וחסכונית מאוד בכוח אדם בהשוואה לשיטת יישום הידנית מהקרקע. מכיוון שעש החרוב נמצא בעיקר בחלקו העליון של העצים, היכולת ליישם את התכשיר על צמרות העצים מאפשרת לשחרר את הפרומון באזור המתאים ביותר על מנת לקבל בלבול יעיל. ממצאי המחקר מראים כי ניתן לבלבל את זכרי עש החרוב באופן יעיל, ביישום ספלאט מהאויר, בעצי שקד גדולים ובישומים מאוחרים כאשר העלווה מפותחת וצפופה. 

בימים אלו עובדת מחלקת הפיתוח של ALTA על פיתוח טכנולוגיה ייחודית שתאפשר יישום מוקדם ויעיל של התכשיר באמצעות רחפן, גם בעצי שקד בעלי עלווה חלקית או בעצים לא עלים כלל. בנוסף מתכננת החברת ליישם בהמשך מוצרים נוספים במטעי התפוחים, בכרמים ובשדות הכותנה.

המומחיות והייחודיות של ALTA היא לפתח מערכות יישום ייעודיות מהאויר, לסוגים שונים של חומרי הדברה (משחה, גרגירים ונוזל). מערכות אלה מייצרות פתרונות חדשניים בתחום החקלאות ומשיגות שיפור בדיוק ההיישום, חסכון ניכר בכוח אדם, ויעילות מקסימלית.

דילוג לתוכן