ALTA's Blog

עש התפוח המדומה

share

בשנים האחרונות הרים את הראש מזיק בשם ״עש התפוח המדומה״. המזיק הגיע לישראל מדרום-אפריקה בשנות השמונים ובשנים האחרונות פוגע במספר גידולים חקלאיים ובכך מהווה איום על המשך הייצוא של פרי הדר ורימונים לאירופה.

מה זה עש תפוח מדומה ?

עש התפוח המדומה הינו מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, והדרים בפרט, לכל השווקים ברחבי העולם. ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות. אם יתגלה פרי נגוע, ולו בזחל אחד, במהלך בדיקה המבוצעת בהגיע הפרי לנמל היעד, ייפסל המשלוח כולו לאלתר – כאשר מדובר באיחוד האירופי, ועלול להיחסם מיד היצוא כולו למדינות המגלות רגישות לנושא, דוגמת ארה"ב, קנדה, סין וקוריאה. בבדיקות בפרדסים ובבתי האריזה, שנערכו בעונה החולפת, נפסלו כ-40 חלקות ליצוא, ומתוכן פסלו פרי משתי חלקות, שהגיע אל נמלי צרפת. הזנים הרגישים יותר בארץ הם הזנים הכתומים, מנדרינות ותפוזים. זני היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה ותפוזים שונים. בכל מקרה, את כל פעילות הגישה המערכתית נגד העת"מ יש לבצע בכל חלקות ההדרים באזור הנגוע, למעט חלקות ליים ולימון. בעונה האחרונה פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו – לא יוכלו לייצא פרי.

תיאור דרגות המזיק ביצים: צורתן ככיפה, הן קטנות מאוד וצבען לבנבן בהיר. הביצים מוטלות על קליפת הפרי, לעתים בסמוך לטבורו. לקראת הבקיעה משנות את צבען לוורוד-אדמדם.

אין ניתן לאבחן נגיעות של עש ?

אבחון חיצוני של פירות חשודים ושל פירות נגועים א. בפירות נגועים, שקליפתם ירוקה, חל שינוי צבע מירוק לצהוב באופן חריג ובמועד לא אופייני לפני הבשלתם )בדומה לעקיצה של זבוב הפירות(. ב. בפירות בעלי צבע מלא מתפתחת הילה צהובה באזור חדירת הזחל, על רקע הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה מופיע כתם חום של הרקמה המתה. ג. בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות הנוצרות מכרסום של זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש הזחל בהזנתו. הגללים בראשיתם בגוון לבן, ובהמשך הם משחירים. לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.

פרי שבו מצוי זחל בדרגה מתקדמת לרוב נושר לקרקע, אולם לא כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם שאר הפירות ולהגיע למערך האריזה.

איך ניתן למגר את תופעת העש ?

הדברה -הפחתת אוכלוסיית העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי פרומון ובאמצעות תכשירים ביולוגיים וכימיים הקוטלים את הזחלים שעל קליפת הפרי. בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של זכרים אחדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של 3 בדיקות באותו הפרדס. בלכידות באחת המלכודות שבה נראים מעל 10 פרטים ללכידה, יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם זו הלכידה הראשונה.

מה זה ספלאט?

ספלאט – פרומון לבלבול זכרי העש.

איך נדרש לפזר את חומר הספלאט ?

הספלאט מיושם על השליש העליון של העץ. מגיע בשפופרת, שאת תוכנה מיישמים במריחה על העץ באמצעות "אקדח סיליקון". המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 נקודות המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם חלקה. התכשיר יעיל ל 10-12 שבועות מיישומו, והוא עמיד לכל תנאי מזג האוויר, כולל גשם.

איתור פירות נגועים שהוכנסו למכלי הקטיף ולמערך האריזה לפני תחילת הקטיף יש לבצע ביקורת ופיקוח פרי בחלקה על ידי פקח מטעם בית האריזה או היצואן. לזיהוי פירות נגועים בעת הקטיף ובזמן שפיכת הפרי למכלים, יש להציב בקר בסמוך למכל. תפקידו של בקר זה, לזהות פירות נגועים, להוציאם מהמכל ולהשמידם. במהלך תהליך הבירור והאריזה יש להפעיל את כל האמצעים האפשריים, כדוגמת מצלמות חכמות ומבררות אנושיות, כדי לאתר פירות נגועים שהצליחו להסתנן ולהגיע למערך האריזה. פרוטוקול עבודה מעודכן יישלח לבתי האריזה לפני עונת הקטיף.

יישום ספלאט באמצעות רחפן

בשיתוף פעולה עם חברת ״לוכסמבורג״, חברת Alta Innovation פיתחה מערכת ייעודית לפיזור חומר הספלאט. אלטה מפתחת מערכות מתקדמות אשר מביאות לפתרונות מתקדמים בתחום החקלאות. החברה כיום פועלת בתחום הריסוס וההדברה והינה החברה המובילה בארץ בעלת ניסיון מסחרי מוכח. רחפני הריסוס של החברה פועלים ברחבי הארץ לריסוס יעיל מדוייק מהיר וחסכוני על פני המתחרים.

כמה חומר נדרש לפזר ?

נדרש פיזור של 100 גרם בדונם (כ 1.6 גרם לעץ) על מנת להפחית את אוכלוסיית המזיק בשטח ביעילות

Alta Innovation פיתחה מערכת פיזור ייחודית וצברה ניסיון מצטבר של מאות שעות הפעלה ופיזור הספלאט על ידי רחפנים בשטחים חקלאיים.

המערכת מאפשרת לפזר את החומר באמצעות רחפן בצורה מדויקת, יעילה, ומהירה החוסכת בכוח אדם. צוות הפעלה מצומצם ויעיל מסוגל ליישם חומר על כ- 500 דונם פרדסים ביום.

דילוג לתוכן